Bericht - Communication

De website www.brandwondenvoorkomen.be is afgesloten.

Om budgettaire redenen heeft Stichting Brandwonden met spijt in het hart moeten besluiten om geen opleidingen meer te geven.

Binnenkort zal lesmateriaal voor preventie brand en brandwonden terug te vinden zijn op de website van Stichting Brandwonden www.brandwonden.be.

Preventie blijft evenwel een hoofdbekommernis van de Stichting. Daartoe worden verschillende projecten gerealiseerd in risicovolle woongebieden.

Scholen, sociale organisaties, bedrijven, die een specifiek opleidingsproject willen realiseren en waarbij de Stichting een bijdrage kan leveren, kunnen contact opnemen via email aan as@burnsfoundation.eu.

Stichting Brandwonden

 

Le site web www.prevenirlesbrulures.be est fermé.

C’est avec regret que, pour des raisons budgétaires, la Fondation des Brûlés a pris la décision de ne plus dispenser de formations de prévention incendies et brûlures.

Du matériel pédagogique pour la prévention des incendies et des brûlures sera bientôt disponible sur le site Web de la Fondation www.brulures.be.

Cependant, la prévention reste une préoccupation majeure de la Fondation. À cette fin, divers projets sont réalisés dans des zones résidentielles à risque.

Les écoles, les organismes sociaux, les entreprises qui souhaitent réaliser un projet de formation spécifique, auquel la Fondation peut apporter une contribution, peuvent nous contacter par email à as@burnsfoundation.eu.

La Fondation des Brûlés

Menu:

Welkom op de site van BRAVO!

BRAVO is het preventieprogramma van de Stichting Brandwonden. Dit programma wil brand en brandwonden voorkomen en biedt hiervoor vormingen aan bestemd voor verschillende doelgroepen. Het project wil aan de hand van zachte preventie de burger waakzaam houden voor de risico's op brand en brandwonden. Hiervoor werkt de Stichting nauw samen met de zonale brandweer.

Wens je meer informatie over een van onze opleidingen? Ga dan naar onze link opleidingen.

Onze partners:

Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen, Brandweer Vlaanderen, IBZ Binnenlandse Zaken, Ministerie van Onderwijs en Help Brandwonden Kids