Menu:

Professionele opleidingen (bedrijven, VZW's , organisaties , ...)

Professionele opleidingen (bedrijven, vzw's, organisaties, ...)

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van het bedrijf , maar ook van iedere werknemer. Vaak zijn er veel veiligheidsvoorschriften op papier , maar worden deze niet altijd goed toegepast. Via een vorming wordt aan de werknemers van een bedrijf of een onderneming duidelijk gemaakt dat veiligheid een prioriteit is binnen hun bedrijf. Via een interactieve vorming met veel beelden, animatie en cijfers wordt hen meegegeven dat het gevaar vaak niet ver van hun dagelijkse activiteiten aanwezig is. Deze vorming is op maat van de aanvrager en wordt gestoffeerd met beelden en incidenten uit het bedrijf . Onze preventiespecialist komt op voorhand ter plaatse om de situatie te analyseren met de preventieadviseur van de aanvrager.

Bekijk ook onze BUDGETVRIENDELIJKE opleiding “Kleine blusmiddelen en evacuatie”, die speciaal ontworpen werd voor bedrijven en andere organisaties. Meer info: pagina “Opleiding kleine blusmiddelen en evacuatie)  

Procedure

Duur vorming: 2 uur
 
Waar? De aanvrager geeft de locatie door

Voorwaarden:
De aanvrager voorziet een lokaal met een beamer (projector) en voorzieningen om een laptop aan te sluiten.
 
Kostprijs:
250 euro + verplaatsingsvergoeding consulent.
 
Facturatie:
De factuur wordt verstuurd na de inschrijving, betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur.
 
Inschrijvingen:
Dienen ons ten laatste 4 weken op voorhand te bereiken
Na inschrijving ontvangt u een bericht met de informatie over uw inschrijving.
Nadat de afspraken afgewerkt zijn, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving
 
Annulaties/Wijzigingen:
Dienen doorgegeven te worden naar prevention@burnsfoundation.eu ten laatste een maand voor de opleiding. Indien annulatie niet tijdig wordt ontvangen, wordt de totale kostprijs doorgerekend.

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.